Slovenian (SI)English (United Kingdom)

facebooktwitterlinkedinyoutube

Povzetek

 

 

Skupni indeks CRINIS glede transparentnosti financiranja političnih strank v Sloveniji znaša 4,7 in je ocenjen kot »povprečen«. Raziskava je tako razkrila resne težave s transparentnostjo financiranja političnih strank in pomisleke glede zagotavljanja učinkovitega nadzora nad finančnimi posli v Sloveniji.

Za posebno oviro se je izkazal pravni predpis, ki preprečuje popolno transparentnost financiranja, saj lahko posamezne stranke pred javnostjo zadržijo informacije o dokaj velikih zneskih denarja (tj. zneskih, ki ne presegajo trikratnika povprečne mesečne plače za minulo leto). Politične stranke na lastno željo javnosti ne obveščajo o upravljanju s svojimi financami in širša javnost ima zaradi ohlapnih predpisov samo omejen neposredni dostop do informacij o finančnih aktivnostih strank. Računsko sodišče nima zadostnih pristojnosti, ker samo pregleduje točnost in zakonitost sestave letnih poročil. Čeprav zakon za kršitelje predvideva denarno kazen, jih država političnim strankam ne nalaga (ali nalaga le simbolične kazni, ki niso učinkovite). Zaradi tega so »sankcije« najšibkejša dimenzija političnega financiranja v Sloveniji. Drugi šibki in problematični dimenziji, ki sta bili ocenjeni kot nezadovoljivi (tj. z rezultatom 3,3 ali manj), sta preprečevanje in poročanje. Edini dimenziji, ki sta bili ocenjeni kot zadovoljivi (tj. sta dosegli oceno vsaj 6,8) sta obseg poročanja in knjigovodstvo.

 

Ugotovitve raziskave CRINIS

 

 

Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta

banner integriteta

banner nis