Slovenian (SI)English (United Kingdom)

facebooktwitterlinkedinyoutube

Omejitve raziskave

 

Analiza ima več omejitev, ki vključujejo tudi izzive, s katerimi se je med projektom soočala raziskovalna ekipa. Financiranje političnih strank kot raziskovalno področje v Sloveniji ni novo, vendar še vedno slabše raziskano in nasploh slabo nadzorovano. Zato je bilo v preteklosti opravljenih samo nekaj študij in raziskav na temo financiranja političnih strank. Bolj razširjena so medijska poročila o težavah, ki se pojavljajo. To je razlog, da je v Sloveniji političnega dialoga o tej temi razmeroma malo. Zato se je pojavilo več izzivov. Raziskovalna ekipa je imela na voljo omejeno število virov sekundarnih podatkov in strokovnega znanja. Tudi nekateri identificirani deležniki so zavrnili sodelovanje v raziskavi. Raziskovalna ekipa tako ni mogla narediti intervjuja s predstavniki dveh pomembnih parlamentarnih strank – Slovenske demokratske stranke in Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Ob koncu leta 2013 je državni zbor sprejel več celovitih sprememb zakonodaje za urejanje financiranja političnih strank v Sloveniji. Novi predpisi so stopili v veljavo 1. januarja 2014. Ker so bili vsi intervjuji narejeni pred sprejetjem zadnjih sprememb zakonodaje, ta analiza ocenjuje zakonodajo, ki je bila v veljavi pred letom 2014. Kljub vsemu so pod vsakim podpodročjem (tj. dimenzijo) ugotovitev raziskave predstavljeni tudi novi predpisi (če obstajajo). Nazadnje naj omenimo, da so rezultati različnih dimenzij med seboj neodvisni in nepovezani.

 

Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta

banner integriteta

banner nis