Slovenian (SI)English (United Kingdom)

facebooktwitterlinkedinyoutube

Izzivi in spoznanja

Orodje CRINIS je potrebno dojemati več kot le raziskovalno orodje. Koncept orodja CRINIS namreč presega primerjalne analize in se osredotoča na prepoznavanje prednosti in pomanjkljivosti v sistemu, kar nam omogoča oblikovanje usmerjene strategije za doseganje sprememb.

Glede na to, da se rezultati orodja močno opirajo na informacije pridobljene s strani državnih regulatornih institucij, političnih strank, izvoljenih uradnikov in drugih deležnikov s področja financiranja političnih strank je orodje CRINIS podvrženo minimalnim predpisom, ki zagotavljajo dostop do informacij.

Pomembno se je zavedati, da se orodje CRINIS osredotoča na transparentnost, kar pomeni merjenje obsega dostopnosti informacij o financiranju političnih strank. Metodologija predvsem preučuje transparentnost zbiranja sredstev in njihove uporabe v politične namene, le delno pa obravnava vprašanja zlorabe državnih sredstev in organiziranega kriminala v politiki.

Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta

banner integriteta

banner nis