Slovenian (SI)English (United Kingdom)

facebooktwitterlinkedinyoutube

Metodologija

 

Metodologija CRINIS vključuje oceno dveh različnih vrst financiranja političnega udejstvovanja: financiranje političnih strank v nevolilnem letu in financiranje volilnih kampanj za parlamentarne volitve. Analiza se ukvarja z ocenjevanjem:

a) financiranja letnih dejavnosti političnih strank v Republiki Sloveniji v letu 2012, pri čemer so bila sredstva uporabljena za podporo strankarske strukture in dejavnosti med nevolilnim letom;

b) financiranje volilne kampanje za parlamentarne volitve leta 2011, pri čemer so politične stranke sredstva uporabile za volilno kampanjo.


Metodologija CRINIS

 

 

 

Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta

banner integriteta

banner nis