Slovenian (SI)English (United Kingdom)

facebooktwitterlinkedinyoutube

Kaj je CRINIS?

CRINIS je orodje za merjenje stopnje transparentnosti z ovrednotenjem transparentnosti financiranja političnih strank. Namen orodja CRINIS je dvojen: (i) prvič ocenjuje pravni okvir in prakso financiranja političnih strank v določeni državi in (ii)  na podlagi teh rezultatov omogoča civilno družbenim organizacijam pri oblikovanju reform za izboljšanje zakonodaje in prakse.

CRINIS se osredotoča na tri oblike financiranja političnih strank:


• finančna sredstva, ki omogočajo delovanje stranki ne volilnem obdobju;
• finančna sredstva političnih strank v obdobju volilnih kampanj in;
• lastni viri kandidatov za financiranje volilnih kampanj.

 

Orodje CRINIS za ovrednotenje transparentnosti financiranje političnih vprašanj uporablja deset dimenzij:
• interno knjigovodstvo
• poročanje nadzornim organom
• obseg poročanja
• globina poročanja
• zanesljivost poročanja
• javno razkritje
• preventivni ukrepi
• sankcije
• državni nadzor
• javni nadzor

 

 

 

 

Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta

banner integriteta

banner nis